Om Anne B Edvardsen

Anne i verkstedet portrettEtter mange år som lærer, bygde jeg i 2009 keramikkverksted på Tjøme utenfor Tønsberg. Jeg startet egen praksis som keramiker, samtidig som jeg fortsatte med undervisning.

I 2004 viste Nrk et program om et stort internasjonalt havforskningsprosjekt, MarEco-prosjektet, og dette ble et startpunkt for arbeidet med skulpturer inspirert av livet i havdypet. Jeg startet opp med en masteroppgave i kunst og håndverk, ”Der kunst og forskning møtes” (2007), og fikk delta på tokt i Nordsjøen med Havforskningsinstituttet. På toktet fikk jeg både mer innsikt i forskernes arbeid, i tillegg til å få delta i håndtering av ulike dyr som ble hentet opp av trålen. Jeg har fremdeles kontakt med forskere i Havforskningsinstituttet og har deltatt på ulike arrangementer der mine skulpturarbeider har blitt presentert.

I perioder lager jeg skulpturer, i andre blir det brukskunst. Jeg liker å prøve ut ulike typer leire og oksider, og å eksperimentere med vann, lys og naturmaterialer i formarbeidene. De brennes enten elektrisk, i tønne med ved eller i rakuovn. Hver høst har jeg kurs med varierende tema.

About me

After many years of teaching in school, I built a studio in 2009 and started to work as ceramist on Tjøme, an island south of Oslo. Mainly I make sculptures inspired by deep sea creatures, and I finished a master degree in 2007 called “Where art and science meet”. I participated on a science ship in the North Sea where the scientists let me learn about their methods and we discussed our approach to the species. The possibility to handle and study the animals on the ship has followed me since. The Norwegian institute of marine research in Bergen has invited me to present my work of art on some occasions, like on the international congress (The Mar Eco project) in London in 2009.

Still the shapes, surfaces and movements of the deep sea creatures can be found in some of my sculptures, but also water, light, oxides or organic materials can be added to some pieces.

I make crafts too, and every autumn I offer courses in different techniques in my studio, like for example raku firing.

 

Utsalg:

Vestfold kunstsenter, Øvre Langgate 71, Tønsberg

Gallerii, Tønsberg torg

Hornås Musikk, Storgt.43, Oslo

Salgsutstillinger og markeder, bl.a. Villvin (Risør) og Kirkeristen (Oslo)

Eget verksted etter avtale

 

Yrkeserfaring/utdanning:

  • Egen bedrift som keramiker siden 2009, ferdig verksted høsten 2010.
  • Master i Formgiving, kunst og håndverk, Høgskolen i Telemark, Notodden 2007
  • 1997-2021 Lektor ved Tjøme ungdomsskole i kunst og håndverk og språkfag, deltid.
  • Lærer/lektor i grunnskole/videregående siden 1984
  • Medlem i Norske Kunsthåndverkere siden 2008